Tel. : +420 753 658 124       Email : sulkova@seznam.cz

Rezervační formulář

Mapa trasy je k dispozici na stránkách www.novohradky.info

Okolí Hojné Vody - trasa 1

 • Obtížnost: Středně těžká
 • Délka: 32km

Nejoblíbenějším výchozím bodem pro běžecké tůry v Novohradských horách je bezpochyb Hojná Voda. Příležitostně upravované stopy nabízejí několik možných kombinací tras. Nejkratší je 9 km dlouhý okruh kolem Vysoké (varianta okruhu B). Opačným směrem vede okruh kolem Kraví a následně Kuní hory k rozcestí Starý Holand. Odtud přes bývalý Starý Holand (kus doleva po silnici) do sedla pod Točníkem a dále přes Jelení hřbet (stáčení ve tvaru "S"), kolem odbočky na Vysokou, dále do Mlýnského Vrchu a zpět na rozcestí Starý Holand (22 km). Můžeme si však udělat i kratší okruh ze Starých Hutí přes Jelení Hřbet a zpět (cca 17 km). Možné je dále vyjít i z bývalého St. Holandu. Nejlepší je samozřejmě, nemusíme-li se vracet k autu na stejné místo.

PRŮBĚH TRASY

 • 0.00 km – Hojná Voda
 • 4.00 km – Prales Hojná Voda
 • 9.00 km – Hojná Voda
 • 10.50 km – Kraví hora, odbočka
 • 16.60 km – býv. Starý Holand (parkoviště)
 • 21.00 km – nad Zlatou Ktiší, ryb.
 • 27.50 km - odbočka na Vysokou
 • 30.00 Km – Mlýnský Vrch
 • 32.00 Km – Starý Holand (rozcestí, modrá)

Jižní okruh z Pohorské Vsi - trasa 2

 • Obtížnost: Těžká
 • Délka: 35km

Nejdelší a fyzicky nejnáročnější z projížděných běžeckých okruhů vychází z Pohorské vsi směrem na jih. Brzy se odpojuje od silnice a přes Terčí Dvůr vede k Huťskému rybníku. Odtud přes zaniklé osady Skelná Huť a Stříbrná Huť (7 km), dále proti proudu Lužnice (horní tok) prochází také zaniklými Janovými Hutěmi. Poté obloukem kolem Kapelníkova rybníka ke státní hranici a hned jako by zpět do Pohoří na Šumavě (cca 14 km). Následně zpátky ke státní hranici a podél ní, pak na sever, přes Střední vrch (955 m). Odtud trasa ve vzdálenosti necelého kilometru kopíruje státní hranici, překračuje Kabelský potok a nedaleko býv. Dolního Příbrání se připojuje k červené turistické značce do Pohorské vsi.

PRŮBĚH TRASY

 • 0.00 km – Pohorská Ves
 • 1.50 km – Terčí Dvůr
 • 4.00 km – Huťský rybník
 • 7.00 km – býv. Skelná Huť
 • 8.50 km – býv. Stříbrné Hutě
 • 12.00 km – Janovy Hutě
 • 15.00 km - Pohoří na Šumavě
 • 22.00 Km – Střední Vrch
 • 36.00 Km –

Jižním cípem z Leopoldova - okruh A

 • Obtížnost: Těžší
 • Délka: 26km

Tato poměrně náročná a dlouhá trasa začíná v Leopoldově. Je kratší variantou trasy 02. Kvůli obtížnosti terénu lze však i tuto doporučit jen zdatnějším běžkařům, ale rozhodně nebudete litovat. Z Leopoldova vyjdeme východním směrem k Uhlišťskému, dále po 4 km Huťskému rybníku, pokračujeme k bývalým Stříbrným Hutím (8,5 km). Odtud 2 km proti proudu Lužnice a do Pohoří na Šumavě (13 km) (s nepřehlédnutelným kostelem, který se zřítil v r. 1999). Nyní stoupáme skrz PP Prameniště Pohořského potoka na Střední vrch (955 m). Přibližně podél hranic se vracíme severním směrem, kolem Jelení hory (947 m) až zpátky do Leopoldova.

PRŮBĚH TRASY

 • 0.00 km – Leopoldov
 • 4.00 km – Uhlišťský rybník
 • 7.50 km – býv. Stříbrné Hutě
 • 13.00 km – Pohoří na Šumavě
 • 18.00 km – Pod Jelení horou
 • 26.00 km – Leopoldov

Okruh kolem Vysoké - okruh B

 • Obtížnost: Středně težká
 • Délka: 10km

Výchozím bodem pro běžecký okruh B je Hojná Voda, výhodou je zde udržované parkoviště. Hned za obcí, před kapličkou, odbočíme doleva. Začátek trasy bývá velmi často zcela zavátý závějemi, ale nenechte se odradit. Na kraji lesa bývá už stav stopy lepší. Na konci další louky (2,5 km), jejíž okraj trasa kopíruje, nezapomeneme odbočit doleva nahoru (jinak -rovně- možnost napojení na okruh C) stále po značeném červeném vycházkovém okruhu - z něj se po zhruba 1 km odpojujeme na rozcestí "býv. Lukov", kde se stáčí prudce doleva, my však pokračujeme rovně (kolem chatky "Piket") přibližně 1 km. U státní hranice (opuštěná strážní budka přímo na rozcestí) se dáme přibližně rovně, ale ne úplně podél hranice (odpojujeme se z udržované trasy 1) a (od značky 20 km/h) sjíždíme pralesem Hojná Voda (Nevstupujte, prosím, mimo značenou cestu!). Na rozcestí nazývaném "Letiště" na jeho konci (a začátku naučné stezky) u studánky pokračujeme doleva a přibližně po vrstevnici, občas s mírným stoupáním až zpátky do Hojné Vody (10 km).

PRŮBĚH TRASY

 • 0.00 km – Hojná Voda
 • 1.50 km – býv. Nové Hutě (kříž)
 • 2.50 km – zatáčka doleva nahoru
 • 3.50 km – býv. Lukov, Piket, rozc.
 • 5.00 km – Prales Hojná Voda
 • 6.00 km – "Letiště", rozc.
 • 10.00 km – Hojná Voda

Žofínský okruh - okruh C

 • Obtížnost: Težká
 • Délka: 19km

Výchozím bodem okruhu je obec Žofín. Z ní vyjdeme po zelené turistickéznačce, která kopíruje přístupovou komunikaci, po dvou kilometrech z ní odbočuje a pokračuje dále v pravo po vrstevnici. Dál (1,5 km) vede do Černého Údolí, my však po 2 km pokačujeme po vrstevnici po cestě se zpevněným povrchem. Celou dobu se stáčíme pozvolně doprava, Po 8 km na křížovatce nad Lužním potokem odbočujeme doprava. Trasa asi 0,5 km prudce stoupá a jako by vrací. Opisujeme velké "S" sedlem Jeleního hřbetu východně od vrcholu Točníku, mírně klesáme a po 15 km odbočujeme na rozcestí doleva. Poté sjedeme ke státní hranici asi kilometr klesáme kolem ní do údolí Černé. Podél ní se dostaneme k rybníku Zlatá Ktiš(17 km) a dále zpět do Žofína.

PRŮBĚH TRASY

 • 0.00 km – Žofín
 • 1.50 km – odbočka ze silnice
 • 8.00 km – Nad Lužním potokem, rozc.
 • 16.50 km – Zlatá Ktiš, ryb.
 • 19.00 km – Žofín

Mimo tyto trasy je také možnost navštívit běžecké areály v rakouské části Novohradských hor v Karlstiftu, který se náchází asi 15 min. za hranicemi.

Hájenka Hradiště v Kaplicích hodnocení